Preduzeće za građevinski inžinjering

"MIKAR" d.o.o. Bijeljina

znak ISO 9001:2008
znak ISO 14001:2008
znak OHSAS 18001:2007
TE UGLjEVIK - pjeskarenje turbine, 2005.
Rafinerija nafte Brod, 2008.
JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar, 2009.

PJESKARENjE I ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

METALNIH KONSTRUKCIJA I OPREME

Pavlovića put br. 45,  76300 Bijeljina;  tel: +387 55/225-000;   fax: +387 55/225-001
E-mail: mikardoo@gmail.com , mikar@teol.net


2008-2017 Mikar d.o.o., Sva prava zadržana.
logo mikar
srpska verzija
english version